Azərbaycan caz pianoçu və bəstəkarı 

Azərbaycanın görkəmli caz pianoçusu və bəstəkarı.

Azərbaycan caz musiqisinin banilərindən biri.

Oriqinal ifaçılıq üslubuna malik olan Vagif Mustafazadə Azərbaycan muqamlarını ənənəvi caz texnikası ilə birləşdirib muğam ilə cazın sintezini yaradıb (caz - muğam).

  © Musigi Dunyasi, 2005


Tərcümeyi - hal | Fotoarxiv | Ədəbiyyat | Diskografiya | Video | Layihənin iştirakçiları | English version