Azərbaycan caz pianoçu və bəstəkarı

 Vaqif Mustafazadənin rəhbərliyi ilə "Sevil" vokal - instrumental ansamblı."Melodiya" 33 C 60 - 10157 - 58
     I üz 1. Gızıl üzük (2.44). T. Guliyev - R.Rza
2. Gara gaşın vəsməsi (3.23). V.Mustafazadə - xalq şerindən
3. Yazıya pozu yoxdur (9.33). V.Mustafazadə
 II üz


5. Şirvanşahlar sarayında (4.30). V.Mustafazadə
6. Sevgilim (3.12). R. Haciyev - Ə. Əlibəyli
7. Muğam (4.28).R.Mirişli
8. Bu gün (6.30). V. Mustafazadə

"Vaqif Mustafazadə. Caz kompozisiyaları" albom. "Melodiya" 33 C 60 - 12277 - 80
Birinci disk
     I üz

1. Əzizəni gözləyərkən 5:14
2. Tamamilə mənha 3:00
3. Riga iyunda 2:34
4. Muğam 5:04
5. Sevimli intonasiyalar 2:07  

 II üz
6. Qəlbin Pıcıltısı 5:58
7. Ay çıxarkən 2:17
8. Yenilməz iradə 6:26
9. Doğma diyarın təbiəti 3:14  
Ikinci disk 
    I üz 10. Inad 5:55
11. Canatım 3:32
12. Bağda 2:34
13. Qara qaşın vəsməsi 3:15
14. Bakının ən isti yay günü 4:52 
 II üz


15. 2-N Konsert 10:12
16. Saralmış yarpaqlar 2:05
17. Bemşa svinq 4:06 

Vaqif Mustafazadə. Caz kompozisiyaları. "Melodiya". 33 C - 04593 - 94
    I üz 1. Əzizə 4:03
2. Şahidlərin gözü önündə
3. Dillər, şotkalar, simlər
4. Yazda
5. Qafqaz  
 II üz

6. Bəstəkarlar Ittifaqında
7. Dan yeri söküləndə
8. Diqqətli ol, çaşma
9. Yalnız altı xanə
Vaqif Mustafazadə. T. Guliyevin melodiyaları mövzusunda caz kompozisiyaları. "Melodiya". C 60 - 1480011 - 12 (1980-ci il)
  I üz 1. Sənə də qalmaz 3:49
2. Ballada 4:09
3. Zibeydə 6:12  
 II üz

 4.  Fantaziya 12:36 
 5.  Ekspromt 2:36 
Vaqif Mustafazadə. "Canatım". East Wind Trade Associates MC - 20650 (Jacket Made in Kanada).
    I üz
1. Inad 5:53
2. Canatım 3:30
3. Bağda 2:32
4. Gara gaşın vəsməsi 3:12
5. Bakının ən isti yay günü 4:50
 II üz

6. 2-N Konsert 10:14
7. Saralmış yarpaqlar 2:00
8. Bemşa svinq 4:04
Caz kompozisiyaları. "Melodiya" 33 D 030777 - 78
    I üz 1. Ləzzətlə çalıram 5:22
2. Yetmiş altı 7:24
3. Mən və dostlarım (Musiqisi V.Mustafazadənindir)
6:58
 II üz

4. Improvizasiya (Q. Qarayev) 3:51
5. Sənə də qalmaz (T. Quliyev) 5:18
6. Qəmgin Daniel (F. Rossolino) 4:27
7. Eynilik (V. Mustafazadə) 5:27  
Vaqif Mustafazadə. Caz kompozisiyaları. "Melodiya". 33 C 60 - 06407 - 08 (1976-ci il)
    I üz 1. Ritm
2. Bakılı
3. Zamanla ayaqlaşma
4. Xarakter
5. Gecə prelüdü
6. Moskvada
 II üz

7. Məşqdə
8. Mart
9. Ayın on səkkizi
10. Sevil
11. Imkan çoxluğunda
12. Gözlənilmədən
Lazer diski 1. "Vaqif Mustafazadə. Caz kompozisiyaları".
 

  1. Əzizəni gözləyərkən 5:14
2. Tamamilə mənha 3:00
3. Riga iyunda 2:34
4. Muğam 5:04
5. Sevimli intonasiyalar 2:07  

6. Qəlbin Pıcıltısı 5:58
7. Ay çıxarkən 2:17
8. Yenilməz iradə 6:26
9. Doğma diyarın təbiəti 3:14  
10. Inad 5:53
11 . Canatım 3:30
12. Bakının ən isti yay günü 4:50

13. 2-N Konsert 10:12
14. Saralmış yarpaqlar 2:05
15. Bemşa svinq 4:04
16. Tbilisi xatirələri 4:30
 Lazer diski
  1. Aman ovçu 4:10
2. Düşüncə 4:00

3. Zibeyda 2:45

4. "Bayatı" 11:07

5. Ay pəri 5:16

6. Qızıl üzük 4:57

7. Melodiya 4:10

8. Əzizə 4:07

9. Fantaziya 4:03

10. Gəlmədi 4:05

11. Improvizasiya 5:18
 Lazer diski
 
 

1. Çaykovçkinin «Novruzgülü» əsərini Vaqif 1952-ci ildə 12 yaşında ikən beşinci sinifdə çalmışdı 2:56
2. Xasiyyət – 1, 3:43
3. Tiflisdə görüş 3:30
4. Səhər 6:28
5. Qəflətən 3:00
6. Kompozisiya – 1, 4:11
7. Kompozisiya – 2, 3:45
8. Ellər. «Sevil» vokal kvartetilə birgə 2:40
9. Çalış səhv etmə 5:21
10. Kompozisiya – 3, 4:00
11. Borjomi parkı 4:44
12. M.Əhmədova, «Düşüncə» 3:59
13. Muğam: Bayatı-Şiraz. «Sevil» vokal kvartetilə birgə 3:22
14. Axtarışda 3:05
15. Hədiyyə 3:47
16. Platon Mayboroda, «Parafraz» 3:47
17. Tofiq Bakıxanov, «Sevən könül» 3:21
18. Səid Rüstəmov, Tofiq Quliyev, «Popurri» 3:38
19. Qara Qarayevin «Don Kixot» əsəri üzərində improvizasiya 3:49
20. Neft daşları 5:22
21. Xasiyyət – 2, 5:58
22. Kompozisiya – 4, 7:22
23. Tənhalıq 2:58
24. İradənin gücü 6:22
25. Doğma təranələr 5:29
26. Zivər Əliyeva (Vaqifin anası), «Səy» 3:31
27. Bağa girdim üzümə 2:34
28. Tamaz Kuraşvili, «Bakıda qızmar vəsməsi» - 3, 4:52
29. J.Kosma, «Xəzəl» 2:04
30. Səmərqənd naxışları 8:08

   

 

Tərcümeyi - hal | Fotoarxiv | Ədəbiyyat | Diskografiya | Video | Layihənin iştirakçiları | Ingilis variantı |

 © Musigi Dunyasi, 2005