Azərbaycan caz pianoçu və bəstəkarı

Gəzetlər
 1.   V. Vasilenko. "Pianoçu-bəstəkar Vaqif Mustafazadə". "Bakı", 6/ 04-1972.

2.   R. Quliyeva. "Caz ritmlərində", "Baku", 30.03. 1976. (rus dilində)

3.   I. Şyoqolev. "V. Mustafazadə". "Molodyoj Azerbaycana", 30. 12. 1976. (rus dilində)

4.   I. Şyogoleva. "Ən lirik pianoçu". "Molodyoj Azerbaycana", 14. 02. 1980. (rus dilində).

5.  N. Broladze. "Qiymətli albom". "Sovet Gürcüstanı", 15. 03. 1980. (azerb. dil.)

6.   N. Broladze. "Ustadların həmahəngliyi". "Molodyoj Gruziyi", 29. 04. 1980. (rus dilində).

7.   F. Əlizadə. "Musiqiyə həsr olunmush həyat". "Komsomolskaya pravda", 03. 1982. (rus dilində)

8.   F. Əlizadə. "Musiqiyə həsr olunmush həyat". "Molodyoj Azerbaydjana", 16. 03. 1982.

9.  Ş. Tağızadə. "Musiginin başlanğıcı". "Baku", 26. 03. 1984. (rus dilində).

10.   T. Kərimova. "Caz musiqisi səslənirdi". "Bakı", 24. 02. 1985.

11.  "Yenə də mart, və yenə də caz". "Baku", 20. 03. 1985.

12.   N. Davıdov. "Onun boyük adı". "Molodyoj Azerbaydjana", 23. 03. 1985. (rus dilində)

13. Anar. "... Tikmishəm bizim qala". "Bakinskiy raboçiy", 23. 05. 1985. (rus dilində)

14.  Ş. Tağızadə. "V. Mustafazadənin xatirə muzeyi". "Bakı", 26. 03. 1984.

15.  N. Ağayeva. "Caz musiqisi bayramı başlandı". "Bakı", 6. 06. 1987.

16.   N. Axundova. "Özünə oxşayan ifaçı", "Bakı", 8. 06. 1987.

17.  "Onun alovlu ürəyi". "Molodyoj Azerbaycana", 26. 12. 1989.

18.   A. Iskəndər. "Caz çalırıq". "Molodyoj Azerbaydjana", 29. 08. 1991. (rus dilində).

19.   Z. Əmiraslanova. "Caz aləmindən çıxmış adam", "Bakinskiy raboçiy", 11. 03. 1993.

20 .   Heyran. "Novruz ərəfəsində bir ad günü yaşandı". "Azadlıq",

21.   03. 1993. 20. "V. Mustafazadənin mənzil-muzeyi". "Baku", 19. 03. 1994. (rus dilində)

22.   "V. Mustafazadənin mənzil-muzeyi". "Xalq qəzeti", 24. 03. 1994.

23.   R. Mirkin. "Allah vergili " "cazmen". "Azərbaycan", 18. 02. 1995. (rus dilində)

24.  M. Zverev. "Azərbaycan "caz shahzadə"si yolu ilə gedir" (Parisdə çıxan "Herald tribun"

25.  A. Mustafayeva. "Tanınmısh V. Mustafazadə dühası". "Panorama", 10. 02. 1998 (rus dilində).

26.  Azər Tac. "Vaqif Mustafazadənin xatirəsinə". "Öfrbycrbq hföjxbq", 19. 12. 1998 (rus dilində). gəzetinin 23.08.1996 tarixli sayından azərbaycan dilinə çevirəni Firudin Ağazadə). "Xalq qəzeti", 16. 10. 1996

27.  M. Hüseynova. "Bilirəm ki, dünyadan tez köçəcəyəm" (V. Mustafazadə)". "Nedelya", 17. 12. 1999. (rus dilində)

28.  N. Huseynova. "Caz-muğam kralı Vagifsiz 20 il". "Novıy vek", 17. 12. 1999. (rus dilində).
Jurnallar
  1. V. Aslanoglu. "Onlar üç yoldaşdı". "Gobustan" incəsənət toplusu, N2, 1972.
2. "Caz-Forum" jurnalı (Polşa) N54, 1978."Vagif Mustafazadə oxşarsız dəsti-xətti olan pianoçudur. O özünün özəl Azərbaycan çalarlı cazını yüksək ustaliqla ifa edir". Polşa, caz musiqiçisi P. Brodovski.

3. "Caz-Forum" jurnalı (Polşa), N64, 1980. "O dahi sənətçi və böyük insan idi" (V. Mustafazadənin anası Zivər-xanıma P. Brodovskinin məktubundan).

4. V. Səmədoğlu. "Azərbaycan interneşnl" (ingilis dilində). 1997 (5,4) 72-74

 

5. T. Məmmədəlieva. "V. Mustafazadə". "Musiqi dünyası", N1, 1999. səh. 138-139.

 
Kitablar


1. Anar. "Ulduzlara bir az yaxın kitabından: "Tikmişəm izim qala (esse)". Bakı, "Yazıçı", 1986, səh. 428-435 (rus dil.)

"V. Mustafazadə gələcəyin özəlliyidir, lakin artıq bu gun musiqi sənətimizin heyranedici olayı və onun təkcə Azərbaycanın deyil, (miqyas bizi qorxutmasın!), dünya musiqi mədəniyyətinə gətirdiyi əvəzsiz zənginliklər haqda cəsarətlə danışmaq olar".

"Vagif Mustafazadə möhtəşəm musiqili qala ucaltmışdır. Bu qala onun yer kürəsində izidir. Zamanın heç zaman pozub silə bilməyəcəyi izdir".
2. R. Fərhadov. "Vagif Mustafazadə" (rus dilində). Bakı, "Işıq", 1986.

Görkəmli amerikalı caz pianoçusu və musiqi tənqidçisi Uilyam Konover:"Bu pianoçuya rəqib tapmaq çox çətindir. O, muasir caz dünyasının ən lirik pianoçusudur".

Bəstəkar Rauf Hacıyev:"Bu insan haqqında cild-cild kitablar yazılasıdır".

Tanınmış caz pianoçusu Rafiq Babayev:"Vagif Mustafazadə caz sənətinin ən böyük ustadları haqqında deyiləcək və deyilə biləcək sözlərə layiqdir".
3. R. Hüseynov. "Min ikinci gecə" kitabından:"Başqa günlərin Vagifi" (esse). Bakı, "Işıq", 1988, səh. 299-318.

Isvec pianoçusu B. Yuxansson:"Onun musigisindən qədim Şərq melodiyalarının ətri gəlir. Bu Şəhrizadın 1002-ci gecədə söylədiyi nağıla bənzəyir".

Vagif Mustafazadə Moskvada, Pribaltikada, Tbilisidə, nə fərqi, lap dünyanın istənilən yerində yaşaya, mahir pianoçu ola bilərdi. Ancaq həmişə, sona qədər sırf azərbaycanlı olaraq qalacaqdı. Tək ad-familiyasına görə yoxç Sənətin yönü, çalğısının ruhu ifasının ən xırda cizgiləriylə o, təpədən dırnağadək azərbaycanliydı.
Arışdırmalar
  1. A. Ağayev. "Vagif Mustafazadənin yaradıcılığında caz və muğam vəhdəti." Diplom işi. Üzeyir Hacıbəyov adına Azerbaycan Dövlət Konservatoriyası. Bakı, 1989.

2. L. Rzayeva. "Vagif Mustafazadə pianizmi". I Respublika konfransının materialları. Bakı, 1992.

3. T. Məmmədəliyeva. "Vagif Mustafazadə yaradıcılığı üzərində bə'zi müşahidələr". Buraxılış (diplom) işi. Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı Musiqi akademiyası. Bakı, 1998.
Tərcümeyi - hal | Fotoarxiv | Ədəbiyyat | Diskografiya | Video | Layihənin iştirakçiları | Ingilis variantı |

 © Musigi Dunyasi, 2005